Sanivet

Služba osnovana 2011. godine koja se bavi provođenjem mjera dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije u području veterine, javnog zdravstva i komunalne higijene.